Có 1 kết quả:

đượm
Âm Nôm: đượm
Unicode: U+2C28A
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đượm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cháy rất đượm; đượm đà, nồng đượm, thắm đượm