Có 1 kết quả:

tro
Âm Nôm: tro
Unicode: U+2C290
Tổng nét: 11
Bộ: hoả 火 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tro

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tro bếp