Có 1 kết quả:

bừng
Âm Nôm: bừng
Unicode: U+2C2A0
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bừng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)