Có 1 kết quả:

nỏ
Âm Nôm: nỏ
Unicode: U+2C2A8
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nỏ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phơi nỏ (phơi khô)