Có 1 kết quả:

thắp
Âm Nôm: thắp
Unicode: U+2C2AD
Tổng nét: 13
Bộ: hoả 火 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thắp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thắp đèn