Có 1 kết quả:

bấc
Âm Nôm: bấc
Unicode: U+2C2B4
Tổng nét: 14
Bộ: hoả 火 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bấc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)