Có 1 kết quả:

rạng
Âm Nôm: rạng
Tổng nét: 16
Bộ: hoả 火 (+13 nét)
Unicode: U+2C2CC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rạng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rạng rỡ