Có 1 kết quả:

tạch
Âm Nôm: tạch
Unicode: U+2C2D7
Tổng nét: 18
Bộ: hoả 火 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tạch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tạch (tiếng nổ nhỏ)