Có 1 kết quả:

nắng
Âm Nôm: nắng
Unicode: U+2C2DF
Tổng nét: 25
Bộ: hoả 火 (+0 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nắng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nắng nóng