Có 1 kết quả:

dành
Âm Nôm: dành
Unicode: U+2C2E8
Tổng nét: 10
Bộ: trảo 爪 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dành

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)