Có 1 kết quả:

vẻn
Âm Nôm: vẻn
Unicode: U+2C2EB
Tổng nét: 12
Bộ: trảo 爪 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vẻn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vẻn vẹn