Có 1 kết quả:

vay
Âm Nôm: vay
Unicode: U+2C2F1
Tổng nét: 15
Bộ: trảo 爪 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vậy vay! (than tiếc)