Có 1 kết quả:

tấm
Âm Nôm: tấm
Unicode: U+2C314
Tổng nét: 8
Bộ: phiến 片 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tấm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tấm thân, tấm ván