Có 1 kết quả:

phiện
Âm Nôm: phiện
Unicode: U+2C316
Tổng nét: 20
Bộ: thảo 艸 (+18 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phiện

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuốc phiện