Có 1 kết quả:

bẻ
Âm Nôm: bẻ
Unicode: U+2C331
Tổng nét: 9
Bộ: khuyển 犬 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bẻ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)