Có 1 kết quả:

linh
Âm Nôm: linh
Unicode: U+2C334
Tổng nét: 10
Bộ: khuyển 犬 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể 1

1/1

linh

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

linh cẩu