Có 1 kết quả:

ma
Âm Nôm: ma
Tổng nét: 14
Bộ: khuyển 犬 (+11 nét)
Unicode: U+2C344
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ma

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

Ma mãnh