Có 1 kết quả:

lợn
Âm Nôm: lợn
Unicode: U+2C346
Tổng nét: 15
Bộ: khuyển 犬 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lợn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lợn lòi