Có 1 kết quả:

oẳng
Âm Nôm: oẳng
Unicode: U+2C34C
Tổng nét: 18
Bộ: khuyển 犬 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

oẳng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

oăng oẳng (tiếng chó kêu)