Có 1 kết quả:

nọng
Âm Nôm: nọng
Unicode: U+2C34E
Tổng nét: 24
Bộ: khuyển 犬 (+20 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nọng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái nọng lợn