Có 1 kết quả:

mướp
Âm Nôm: mướp
Unicode: U+2C3A3
Tổng nét: 9
Bộ: qua 瓜 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mướp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mướp đắng, trái mướp