Có 1 kết quả:

mọc
Âm Nôm: mọc
Unicode: U+2C3B3
Tổng nét: 9
Bộ: sinh 生 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mọc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mọc ra