Có 1 kết quả:

siêng
Âm Nôm: siêng
Unicode: U+2C3B6
Tổng nét: 12
Bộ: hoả 火 (+8 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

siêng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

siêng năng