Có 1 kết quả:

sẵn
Âm Nôm: sẵn
Unicode: U+2C3BB
Tổng nét: 14
Bộ: sinh 生 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sẵn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sẵn sàng