Có 1 kết quả:

nương
Âm Nôm: nương
Tổng nét: 12
Bộ: điền 田 (+7 nét)
Unicode: U+2C3CA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nương

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ruộng nương