Có 1 kết quả:

cơn
Âm Nôm: cơn
Unicode: U+2C3CE
Tổng nét: 15
Bộ: điền 田 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cơn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cơn buồn, cơn mê; nguồn cơn