Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2C3D3
Tổng nét: 16
Bộ: điền 田 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đầu và chân tay, một và bông lau