Có 1 kết quả:

lùng
Âm Nôm: lùng
Tổng nét: 18
Bộ: điền 田 (+13 nét)
Unicode: U+2C3D6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lùng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạ lùng