Có 1 kết quả:

phen
Âm Nôm: phen
Unicode: U+2C3D7
Tổng nét: 18
Bộ: điền 田 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phen

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phen này