Có 1 kết quả:

lạ
Âm Nôm: lạ
Tổng nét: 22
Bộ: điền 田 (+17 nét)
Unicode: U+2C3D8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lạ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạ lùng, lạ kì, lạ mặt