Có 1 kết quả:

quán
Âm Nôm: quán
Tổng nét: 14
Bộ: nạch 疒 (+9 nét)
Unicode: U+2C3F8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)