Có 1 kết quả:

toát
Âm Nôm: toát
Tổng nét: 13
Bộ: bạch 白 (+8 nét)
Unicode: U+2C40E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

toát

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bạc toát