Có 1 kết quả:

phơ
Âm Nôm: phơ
Unicode: U+2C410
Tổng nét: 14
Bộ: bạch 白 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phơ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bạc phơ