Có 2 kết quả:

mao
Âm Nôm: , mao
Tổng nét: 9
Bộ: bì 皮 (+4 nét)
Unicode: U+2C412
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bã rượu

mao

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)