Có 2 kết quả:

lừatrò
Âm Nôm: lừa, trò
Tổng nét: 19
Bộ: hô 虍 (+14 nét)
Unicode: U+2C438
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

lừa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lừa đảo

trò

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bày trò