Có 1 kết quả:

cướp
Âm Nôm: cướp
Unicode: U+2C43C
Tổng nét: 19
Bộ: mẫn 皿 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cướp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cướp tiền, ăn cướp, kẻ cướp; cướp lời