Có 1 kết quả:

trộm
Âm Nôm: trộm
Unicode: U+2C43E
Tổng nét: 21
Bộ: mẫn 皿 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trộm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trộm vặt