Có 1 kết quả:

làu
Âm Nôm: làu
Unicode: U+2C451
Tổng nét: 11
Bộ: mục 目 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

làu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

làu làu