Có 1 kết quả:

ngước
Âm Nôm: ngước
Unicode: U+2C465
Tổng nét: 16
Bộ: mục 目 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngước

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngước mắt