Có 2 kết quả:

ngắnvắn
Âm Nôm: ngắn, vắn
Unicode: U+2C475
Tổng nét: 17
Bộ: thỉ 矢 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

ngắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngắn dài, ngắn ngủi

vắn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

không biết lòng người vắn dài