Có 1 kết quả:

phia
Âm Nôm: phia
Unicode: U+2C48F
Tổng nét: 12
Bộ: thạch 石 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phia

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lia phia