Có 1 kết quả:

cúng
Âm Nôm: cúng
Unicode: U+2C4B8
Tổng nét: 11
Bộ: kỳ 示 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cúng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cúng bái, thầy cúng; (tên) cúng cơm