Có 1 kết quả:

ngắm
Âm Nôm: ngắm
Unicode: U+2C4DB
Tổng nét: 17
Bộ: kỳ 示 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngắm

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngắm nghía, ngắm chừng