Có 1 kết quả:

lìa
Âm Nôm: lìa
Tổng nét: 15
Bộ: nhụ 禸 (+11 nét)
Unicode: U+2C4DE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lìa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lìa bỏ