Có 1 kết quả:

dời
Âm Nôm: dời
Unicode: U+2C4DF
Tổng nét: 21
Bộ: nhụ 禸 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dời

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuyển dời; vật đổi sao dời