Có 1 kết quả:

suông
Âm Nôm: suông
Tổng nét: 18
Bộ: huyệt 穴 (+13 nét)
Unicode: U+2C514
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

suông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

canh suông, hứa suông