Có 1 kết quả:

xọp
Âm Nôm: xọp
Tổng nét: 14
Bộ: lập 立 (+9 nét)
Unicode: U+2C526
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xọp

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xọp xuống; lọp xọp