Có 1 kết quả:

mới
Âm Nôm: mới
Tổng nét: 21
Bộ: đầu 亠 (+19 nét)
Unicode: U+2C52B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mới

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

năm mới