Có 1 kết quả:

trông
Âm Nôm: trông
Unicode: U+2C589
Tổng nét: 27
Bộ: nguyệt 月 (+22 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trông đợi