Có 1 kết quả:

khẩu
Âm Nôm: khẩu
Unicode: U+2C58F
Tổng nét: 9
Bộ: mễ 米 (+3 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

khẩu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khẩu (thóc gạo)